GRAND MASTER GARDENER SRL  respectă dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează pe cale electronică.
GRAND MASTER GARDENER SRL are obligația legală de a proteja datele dvs. cu caracter personal. Prezenta politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”) și explică modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.
 
A. Operatorul
Societatea responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Operator este: GRAND MASTER GARDENER SRL , str. STR. LT. GHEORGHE SAIDAC 2, BUCURESTI, Romania, J40/11151/2019 , RO 41555181, Tel: 0784 575 605, Email: vanzari@rogmg.com .
Puteți contacta GRAND MASTER GARDENER SRL la adresa protectiadatelor@rogmg.com. pentru întrebări sau solicitând clarificări în privința modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
 
B. Persoane vizate
Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal în mod direct, de la dumneavoastră. Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când purtăm discuții, schimbăm email-uri în vederea încheierii unui contract în care dvs. sau persoana juridică, al cărei reprezentant puteți fi dvs. este parte.
De asemenea , vom prelucra datele dvs. cu caracter personal la momentul înregistrării dvs. pe site pentru a plasa o comanda pentru produsele comercializate de noi.
 
C. Scopurile prelucrării și temeiul juridic al prelucrării
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri pemise de legislația aplicabilă:
• Pentru a asigura valabilitatea și execuția contractului ce urmează a fi încheiat cu dvs. sau entitatea pe care o reprezentați;
Pentru a onora comanda dvs. înregistrată pe site-ul nostru;
• Pentru a gestiona contractul și relațiile cu clienții;
Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, respectiv pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. În acest sens, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție la finalizarea unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.
Conformarea cu o cerință legală, inclusiv fără a se limita la cerințe contabile și fiscale;
• Pentru a comunica cu/răspunde solicitărilor autorităților publice;
Pentru a vă transmite oferte, informații, newsletter-uri de la noi, atunci când dvs. v-ați dat consimțământul în acest scop.
 
Nu este obligatoriu să ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care nu doriți ca GRAND MASTER GARDENER SRL să utilizeze datele dumneavoastră cu caracter personal, nu vom putea intra  într-o relație contractuală cu dumneavoastră.
 
D. Categorii de date
În scopul descris în Secțiunea C. de mai sus, putem prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:
• Informații de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă email, ………………………)
Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, …………………….. etc.
 
Datele cu caracter personal ale minorilor
GRAND MASTER GARDENER SRL nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care GRAND MASTER GARDENER SRL, descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil.
 
E-mail-uri
În cazul în care ne furnizați adresa dvs. de e-mail (fie pentru că sunteți clientul societății noastre, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter sau adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice), adresa dumneavoastră de e-mail poate fi folosita pentru a vă trimite comunicări pentru a vă informa sau pentru a va solicita acordul pentru prelucrari in alte scopuri, după caz. De asemenea, vă putem comunica anumite servicii legate de anunțuri (de exemplu, anunțuri despre update-uri la Politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau schimbări la serviciile noastre on-line sau politicile de suport tehnic sau alte modificări conexe).
 
E. Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către: 
• Prestatori de servici care oferă asistență societății noastre (de exemplu, consultanți, furnizori de servicii IT, instituții financiare, societăți de avocați, furnizorilor de servicii de curierat; furnizorilor de servicii de plată/bancare, etc);
• Autorități publice
Când transferăm datele dvs. cu caracter personal ne asigurăm că respectăm toate prevederile legale aplicabile și că am obținut garanțiile adecvate pentru a garanta integritatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal.
 
F. Durata prelucrării
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarea periodă de timp:
• Pentru perioada necesară în vederea executării contractului.
Pe perioada în care aveti cont pe site-ul nostru.
• Pentru perioada impusă de legislația aplicabilă și de cerințele interne privind calitatea și conformitatea.
 
G. Drepturile persoanei vizate
În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți următoarele drepturi:
• Puteți obține o prezentare generală privind datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dumneavoastră, (”dreptul de acces”);
• Puteți obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, de uz general și electronic, (”dreptul la portabilitatea datelor”);
• Puteți solicita actualizarea sau rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• Puteți solicita ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, (”dreptul de a fi uitat”);
• Puteți să ne solicitați încetarea sau limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
• În cazul în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (a se vedea Secțiunea C.), puteți retrage în orice moment respectivul consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legitimitatea prelucrării desfășurate anterior retragerii consimțământului dumneavoastră.
• Puteți depune o plângere la o Autoritate de Protecție a Datelor cu privire la modalitatea în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
Conform legislației aplicabile, pot exista limitări ale acestor drepturi, în funcție de circumstanțele specifice ale activității de prelucrare. Contactați-ne după cum este descris la Secțiunea A în cazul în care aveți întrebări sau solicitări privind aceste drepturi.
 
Când vizitează site-ul nostru, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. GRAND MASTER GARDENER SRL nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către GRAND MASTER GARDENER SRL și colaboratorii săi numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților publice competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.